تفاوت شرکت‌های دانش بنیان «نوآور» و «فناور» چیست؟

دایرةالمعارف دانش‌بنیان‌ها ۱۰۰؛

تفاوت شرکت‌های دانش بنیان «نوآور» و «فناور» چیست؟

شرکت‌های دانش بنیان فناور و نوآور در ارزیابی به واسطه شاخص‌هایی جداسازی می‌شوند؛ قرار است این شاخص‌ها را بدانیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری انکو، ماده 4 آیین نامه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان به شرکتهای نوآور اختصاص دارد. هر یک از شرکتها باید بر اساس شاخص هایی احراز هویت شوند.

معیارهای ارزیابی شرکتهای نوآور بر اساس «تولید تجاری دانش بنیان»، « درآمد عملیاتی بیش از ۵۰ میلیارد ریال»، « برنامه رشد و گزارش پیشرفت»، « سهم کمتر از ۵۰ درصد در فروش کل» هستند.

در واقع شرکت باید حداقل یک کالا یا خدمت دانش بنیان تولید کند و تمامی معیار‌های ماده ۱ را داشته باشد. همچنین درآمد عملیاتی شرکت باید بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد. این شرکت ها باید برنامه رشد خود را ارائه داده و گزارش پیشرفت آن را به صورت سالانه به تایید دبیرخانه برساند.

شرکت های فناور

ماده 5 آیین نامه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان به شرکت‌های دانش بنیان « فناور » اختصاص دارد.

تولید تجاری دانش بنیان، درآمد عملیاتی بیش از ۵۰ میلیارد ریال،  نیروی کار بیمه شده، سهم حداقل ۵۰ درصد در فروش کل از جمله معیارهای ارزیابی هستند.

شرکت باید حداقل یک کالا یا خدمت دانش بنیان تولید کند و تمامی معیار‌های ماده ۱ را داشته باشد.درآمد عملیاتی شرکت باید بیش از ۵۰ میلیارد ریال و حداقل ۱۰ نفر نیروی بیمه شده تمام وقت داشته باشد.

تفاوت شرکت نوآور و فناور

 تعداد نیروی کار: تفاوت اصلی میان ماده ۴ و ماده ۵ در تعداد نیروی کار است. برای شرکت‌های دانش بنیان نوآور (ماده ۴)، هیچ نیازی به تعداد حداقل نیروی کار نیست، در حالی که برای شرکت‌های دانش بنیان فناور (ماده ۵) حداقل ۱۰ نفر نیروی بیمه شده تمام وقت الزامی است.

 سهم در فروش: در ماده ۴، سهم فروش کالاها/خدمات دانش بنیان شرکت از فروش کل باید کمتر از ۵۰ درصد باشد، در حالی که در ماده ۵ این سهم باید حداقل ۵۰ درصد باشد.

 موارد مستثنی: ماده ۴ شرایط معدن و پروژه‌های EPC را مستثنی می‌کند، در حالی که ماده ۵ نیز خدمات تجاری سازی، آزمایشگاهی و تولید محصولات غیردانش بنیان را مستثنی می‌کند.

تفاوت‌های اصلی شامل تعداد نیروی کار، سهم در فروش، و موارد مستثنی است. شرکت‌های دانش بنیان نوآور نیاز به حداقل نیروی کار ندارند، سهم فروش کمتر از ۵۰ درصد باشد، و معدن و پروژه‌های EPC را مستثنی می‌کنند. در مقابل، شرکت‌های دانش بنیان فناور باید حداقل ۱۰ نفر نیروی بیمه شده تمام وقت داشته باشند، سهم حداقل ۵۰ درصد در فروش کل داشته باشند، و خدمات تجاری سازی، آزمایشگاهی و تولید محصولات غیردانش بنیان را مستثنی می‌کنند.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "تفاوت شرکت‌های دانش بنیان «نوآور» و «فناور» چیست؟" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "تفاوت شرکت‌های دانش بنیان «نوآور» و «فناور» چیست؟"، کلیک کنید.