تردد در این خیابان ها در روز عید ممنوع شد

تردد در این خیابان ها در روز عید ممنوع شد

آفتاب نیوز :

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ محدودیت ها و ممنوعیت های ترافیکی ویژه نماز عید سعید فطر در اطراف مصلی تهران و دیگر محل های برگزاری نماز در پایتخت را تشریح کرد.

وی ادامه داد: در همین راستا، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ماموریت دارد ضمن هماهنگی با سایر مبادی ذیربط نسبت به تامین نظم و ایمنی و تسهیل در عبور و مرور نمازگزاران گرامی، پیش بینی محل پارک برای انواع وسایل نقلیه مورد استفاده نمازگزاران، پیش بینی مسیر های تردد برای ورود و خروج نمازگزاران، پیش بینی محل مناسب برای پیاده شدن نمازگزاران، پیش بینی محل های پارک وسایل نقلیه، شناسایی و فعال کردن پارکینگ ها در محدوده محل برگزاری نماز عید فطر و پیش بینی محل توقف ویژه سواری های شخصی و موتورسیکلت های نمازگزاران در محدوده اجرای مراسم اقدام کند.

موسوی پور درباره زمان اجرای طرح ها و محدویت های ترافیکی در اطراف مصلی نیز گفت: مرحله اول اجرای محدودیت های ترافیکی از ساعت 24 شب قبل از روز عید فطر و مرحله دوم از ساعت چهار بامداد روز عید فطر تا پایان برگزاری مراسم نماز و عادی شدن ترافیک در کلیه معابر پیرامونی مصلای امام خمینی (ره)، مصلای شهر ری، باقر شهر و کلیه مساجد سطح شهر به مراحله اجرا در خواهد آمد.

کدام معابر در روز عید فطر با محدودیت تردد مواجه است؟
رییس پلیس راهور تهران بزرگ درباره محدودیت های تردد در این روز گفت: براساس تمهیدات اتخاذ شده تردد کلیه وسایل نقلیه ازساعت 24 روز قبل از عید فطر و از ساعت چهار روز عید فطر در معابر ذیر ممنوع است.

خیابان شهیدبهشتی از تقاطع سهروردی به سمت غرب تا خیابان قایم مقام فراهانی.

خیابان شهید علی اکبری از خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی

خیابان میرعماد از خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی

خیابان پاکستان در ضلع غربی مصلی امام خمینی (ره)

مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی در محدوده مصلی امام (ره) از بزرگراه کردستان

مسیر شرق به غرب بزررگراه شهید سلیمانی از بزرگراه شهید حقانی

خط ویژه اتوبوس در خیابان های شهید بهشتی و شهید مطهری.

در روز عید فطر توقف در کدام معابر تهران ممنوع است؟
موسوی پور درباره محدودیت های توقف در معابر نیز اظهارکرد: از ساعت 24 شب قبل از مراسم توقف کلیه وسایل نقلیه در محدوده های زیر ممنوع است.

هر دو مسیر بزرگراه شهید مدرس از میدان هفت تیر بعد از بزرگراه شهید سلیمانی

هر دو مسیر بزرگراه شهید سلیمانی از بزرگراه آفریقا تا پل سید خندان

هر دو مسیر خیابان شهید قنبرزاده حدفاصل بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان شهید بهشتی

خیابان شهید بهشتی از میدان تختی تا خیابان قایم مقام فراهانی

خیابان میرعماد حدفاصل خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی

خیابان شهید مفتح حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا خیابان شهید مطهری (به استثناء اتوبوس های شرکت واحد)

خیابان پاکستان از خیابان شهید بهشتی تا بزرگراه شهید مدرس

خیابان های هویزه و خرمشهر حدفاصل خیابان شهید قنبرزاده تا خیابان عشقیار (به استثناء موتورسیکلت)

اعلام 3 لایه اجرای محدودیت ترافیکی در اطراف مصلی تهران
وی درباره اجرای محدودیت های ترافیکی نیز گفت: محدودیت اول از ضلع شمال تا بزرگراه شهید سلیمانی، از ضلع جنوب تا خیابان شهید بهشتی از تقاطع سهروردی و خیابان میرعماد و خیابان علی اکبری از تقاطع خیابان شهید مطهری در ضلع شرق از خیابان های عشقیار و صابونچی و در ضلع غربی تا بزرگراه مدرس اجرا خواهد شد.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: حلقه دوم محدودیت ها نیز از از شمال تا بزرگراه شهید همت، از جنوب تا خیابان شهید مطهری، از غرب تا خیابان احمدقصیر، بزرگراه آفریقا و بزرگراه شهید حکیم از بزرگراه کردستان تا سید خندان و از شرق تا خیابان سهروردی و بزرگراه شهید سلیمانی از پل سید خندان تا بزرگراه کردستان اجرا خواهد شد.

موسوی پور با بیان اینکه حلقه سوم محدودیت ها نیز پیش بینی شده است، گفت: این محدودیت ها در صورت تشخیص فرمانده میدان از شمال تا بزرگراه شهید حقانی، از جنوب تا خیابان بهار شیراز و خیابان کریمخان، از غرب تا خیابان ولیعصر (عج) و بزرگراه رسالت از بزرگراه شهید چمران و از شرق تا خیابان دکتر شریعتی و بزرگراه شهید سلیمانی از بزرگراه شهید صیاد شیرازی اجرایی خواهد شد.

مسیر های دسترسی به پارکینگ های مصلی در روز نماز عید فطر کدام است؟
رییس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه مسیر های ورودی و خروجی به پارکینگ های مصلی امام خمینی (ره) را نیز تشریح و اعلام کرد:

پارکینگ شماره 1 (گلگشت): ویژه اتوبوس های شرکت واحد بوده و دسترسی به آن از مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت بعد از بزرگراه مدرس ممکن است.

پارکینگ شماره 2 (حکمت صدرا 1): دسترسی به آن از مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت بعد از بزرگراه شهید مدرس است.

پارکینگ شماره 3 (بنیاد مستضعفان): دسترسی به این پارکینگ از در شمال از مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید مدرس و خیابان شهیدی ممکن است. از در جنوب نیز می توان از مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید مدرس نرسیده به خیابان آفریقا و از در غربی نیز می توان از بلوار آفریقا و بلوار دادمان به آن دسترسی پیدا کرد.

پارکینگ شماره4 (بیقهی): دسترسی به این پارکینگ از در شمال از مسیر بلوار آفریقا به سمت شمال، کنار گذر بزرگراه شهید سلیمانی شرق، از در جنوب از مسیر شرق به غرب خیابان اقاقیا و از در غرب از مسیر خیابان بیهقی، ضلع شرقی میدان آرژانتین ممکن است.

پارکینگ چهل سرا: در این پارکینگ هم مسیر دسترسی نمازگزاران خیابان شهید علی اکبری، خیابان نقدی است. ضلع شمال پارکینگ چهل سرا واقع در خیابان شهید بهشتی نرسیده به خیابان شهید مفتح است و این محل برای انتقال خودرو های پاکسازی شده پیش بینی شده است. همچنین محل استقرار خودرو های ویژه جانبازان و معلولین هم پارکینگ شمالی چهل سرا است.

پارکینگ راه آهن: این پارکینگ در بلوار آفریقا، بلوار دادمان جنب ساختمان راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

موسوی پور درباره محل های درنظر گرفته شده برای پارک موتورسیکلت ها نیز توضیحاتی را ارایه کرد.

خیابان خرمشهر و هویزه حدفاصل خیابان عشقیار تا خیابان شهید قنبرزاده

کوچه مهرداد و تیرداد در خیابان علی حسینی

خیابان سورانی حدفاصل خیابان شهید قنبرزاده تا خیابان عشقیار

خیابان اقاقیا حدفاصل خیابان بیهقی تا بزرگراه شهید مدرس

در روز نماز عید فطر کدام در های مصلی باز است؟
وی درباره در های پیش بینی شده برای ورود نمازگزاران به مصلی در روز عید سعید فطر گفت: درخیابان شهید بهشتی در های شماره 3، 4 و 5، در خیابان شهید قنبرزاده در های شماره 6، 7، 12، 13، 14 و 15، در بزرگراه شهید سلیمانی در های شماره 18، 19 و 20 و در بزرگراه شهید مدرس هم در شماره 21 برای رفت و آمد نماگزاران باز شده است.

موسوی پور درباره محل پارک اتوبوس های شرکت واحد نیز گفت: در بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان قنبرزاده تا خیابان شریعتی در هر دو مسیر، در بلوار آفریقا از تقاطع جهان کودک تا قبل از پل بزرگراه شهید حکیم (خروجی خیابان دادمان) در هر دو مسیر، خیابان مفتح حدفاصل خیابان شهید مطهری تا تقاطع خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید قدوسی و در ادامه از خیابان شهید بهشتی تا تقاطع خیابان قنبرزاده در هر دو مسیر، خیابان دکتر علی شریعتی به سمت شمال تا تقاطع خیابان شهید بهشتی و بزرگراه شهید همت به سمت شرق حد فاصل بزرگراه کردستان تا بزرگراه شهید مدرس برای این منظور در نظر گرفته شده است.

اعلام مسیر های تردد تاکسی ها در روز نماز عید فطر در تهران
رییس پلیس راهور تهران بزرگ درباره مسیر های پیش بینی شده برای استقرار و فعالیت تاکسی های ون نیز توضیحاتی را ارایه کرد.

مسیر شماره 1: تقاطع خیابان سهروردی، خیابان شهید بهشتی و ایستگاه مترو سهروردی، خیابان شهید بهشتی به سمت غرب، تقاطع شهید قنبرزاده، بازگشت به مبداء

مسیر شماره 2: پارکینگ بیهقی، ورودی به بزرگراه شهید سلیمانی شرق، پل بزرگراه شهید مدرس، بازگشت به مبداء

مسیر شماره 3: در جنوبی پارکینگ مستضعفان، دورگرد روی تونل حکیم، بزرگراه شهید سلیمانی به شرق، دورگرد پل بزرگراه شهید مدرس، بزرگراه شهید سلیمانی به غرب، در جنوبی پارکینگ مستضعفان

مسیر شماره 4: زیر پل سیدخندان از رمپ خروجی غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی به سهروردی به صورت خلاف جهت وارد ضلع جنوب بزرگراه به صورت رفت و برگشت

مسیر شماره 5: ضلع شمالی بزرگراه شهیدسلیمانی، حدفاصل خیابان قنبرزاده تا حقانی (از محل اعمال محدودیت پلیس راهور تا روبروی خیابان قنبرزاده)

مسیر شماره 6: داخل پارکینگ حکمت صدرا و گلگشت تا در بزرگراه شهید سلیمانی (رفت و برگشت)

مسیر شماره 7: بزرگراه شهید حکیم داخل تونل تا دورگرد پل بزرگراه شهید مدرس (رفت و برگشت)

مسیر شماره 8: پارکینگ راه آهن و عمومی پارس آبان که مسیر رفت آن از بلوار دادمان، خیابان آفریقا به جنوب، بزرگراه شهید سلیمانی بوده و مسیر بازگشت آن نیز از دورگرد احداثی پل مدرس، بلوار آفریقا به شمال خواهد بود.

مسیر شماره 9: میدان هفت تیر، بزرگراه مدرس به شمال، دورگرد در 21، مدرس جنوب، میدان هفت تیر

مسیر شماره 10: پل بزرگراه حقانی مدرس، بزرگراه مدرس به جنوب، دورگرد روبروی در 21، بزرگراه مدرس به شمال، بزرگراه حقانی.

نمازگزاران در کدام خیابان ها می توانند پارک کنند؟
موسوی پور درباره محل های پیش بینی شده برای توقف خودرو های شخصی نمازگزاران در معابر پیرامونی نیز توضیحاتی را ارایه کرد.

محور شهید همت حدفاصل بزرگراه حقانی تا بزرگراه شهید مدرس در هردو مسیر به صورت مورب

خیابان شهید مطهری از خیابان شهید علی اکبری به سمت شرق تا خیابان شهدای فراجا

خیابان شهید بهشتی حدفاصل خیابان قایم مقام فراهانی تا خیابان ولیعصر (عج) در ضلع شمال و جنوب

معابر شرقی و غربی طول خیابان سهروردی شامل (زینالی ـ کاووسی فر ـ خیابان اندیشه در شرق سهروردی)

بلوار دادمان و خیابان شهیدی در بلوار آفریقا

خیابان هویزه و خیابان خرمشهر حدفاصل خیابان عشقیار تا خیابان سهروردی

خیابان بیهقی و معابر شرقی و غربی خیابان بیهقی

کلیه معابری که به موجب طرح انتظامی – ترافیکی توقف و تردد در آن ها آزاد است.

وی درباره محل نصب بنر اطلاع رسانی ویژه محدودیت های توقف وسایط نقلیه در مراسم نماز عید فطر هم گفت: در تمامی معابر اطراف و منتهی به مصلی امام خمینی و بنر های اطلاع رسانی به منطور آگاهی نمازگزاران و شهروندان از اجرای محدودیت ها و تمهیدات نصب شده است.

ممنوعیت تردد موتورسنگین، وانت های مسقف و کامیون در روز عید فطر
رییس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین اعلام کرد که تردد کلیه موتورسیکلت های سنگین، وانت های مسقف و کامیون در روز عید سعید فطر در معابر تهران و به خصوص در معابر اطراف محل برگزاری نماز ممنوع است و در صورت مشاهده نسبت به متوقف کردن آن اقدام خواهد شد.

موسوی پور همچنین از نمازگزاران خواست که از ناوگان حمل و نقل عمومی نظیر مترو و اتوبوس برای حضور در مصلی استفاده کنند و گفت: با توجه به فعال بودن متروی تهران در روز عید سعید فطر توصیه می شود نمازگزاران برای مراجعه به محل مصلای تهران از ایستگاه های مصلی امام خمینی (ره)، شهید بهشتی، شهید مفتح، میرزای شیرازی، شهدای هفتم تیر و شهید همت استفاده کنند. در هر یک از این ایستگاه ها نیز تاکسی های ون آماده خدمت رسانی به شهروندان است.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "تردد در این خیابان ها در روز عید ممنوع شد" هستید؟ با کلیک بر روی حوادث، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "تردد در این خیابان ها در روز عید ممنوع شد"، کلیک کنید.